824 Ratings 9,3

Veel gestelde vragen

 • 45 jaar ervaring
 • U kunt bij ons terecht zonder doorverwijzing
 • Uitgebreide intake

Welkom op onze pagina met veel gestelde vragen, waar we antwoorden geven op veel voorkomende vragen en nuttige informatie bieden over algehele anesthesie of narcose behandelingen bij de tandarts. We begrijpen dat het ontvangen van tandheelkundige zorg onder volledige narcose vragen kan oproepen. Lees verder om meer te weten te komen over het proces, de planning, mogelijke risico’s en nog meer.

Veel gestelde vragen

Het woord anesthesie kan herleid worden naar het oude Grieks en betekent letterlijk vertaald “niets voelen”. Het is de wetenschap die zich bezighoudt met het niet laten voelen van “chirurgische prikkels” aan patiënten die chirurgische prikkels toegediend krijgen.

Anesthesie kan lokaal/regionaal of algeheel toegepast worden. Bij een lokale/regionale techniek wordt een lokaal anestheticum in het weefsel geïnfiltreerd of in de buurt van een of meerdere zenuwen die een bepaalde regio van het lichaam verzorgen. Bij algehele anesthesie of narcose wordt de patiënt volledig buiten bewustzijn gemaakt door het verdoven van de hersenen door toedienen van intraveneuze anesthetica of dampanesthetica via de longen. Met uitzondering van lokale anesthesie vallen alle vormen van anesthesie onder het domein en verantwoordelijkheid van de anesthesioloog.

Het toedienen van anesthetica door niet opgeleide personen zonder beschikking over de juiste kennis, apparatuur en/of hulpmiddelen kan levensgevaarlijk zijn – denk bijvoorbeeld aan Michael Jackson die thuis anesthetica toegediend kreeg van een cardioloog – maar onder de leiding van een anesthesioloog met de juiste apparatuur en spullen is het toedienen van narcose zeer veilig en niet schadelijk. Narcose gerelateerde risico’s liggen in die orde van grootte dat het gevaarlijker is om met de auto naar de kliniek toe te rijden dan het ondergaan van narcose in de kliniek. Sommige mensen kunnen wel kortdurend iets vergeetachtiger zijn dan normaal. Dit is, als het al optreedt, altijd kort en voorbijgaand van aard.

Binnen de verschillende specialismen van de gezondheidszorg is de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) bij uitstek de vakvereniging die haar domein het meest heeft geprotocolleerd en voorzien van richtlijnen. De werkwijze wordt vergeleken met de luchtvaart, waar ook alles zo veel mogelijk volgens vaste patronen wordt uitgevoerd om de kans op fouten zo klein mogelijk te maken. Er zijn dus vrij strenge richtlijnen waar elke anesthesioloog en anesthesiepraktijk aan dient te voldoen, met name ook in de setting buiten het ziekenhuis. Alle richtlijnen en standpunten zijn makkelijk op te zoeken op de website van de NVA: www.anesthesiologie.nl.

U wilt binnenkort misschien een behandeling ondergaan. Hierbij willen wij u nuttige informatie geven over de narcose, mocht u de behandeling willen voortzetten.

Van de planningsafdeling zult u de datum van de behandeling doorkrijgen. De exacte tijd wordt 1 à 2 dagen van tevoren telefonisch aan u medegedeeld. U wordt verzocht om minimaal 30 minuten van tevoren aanwezig te zijn.

Voorbereidingen thuis voor de narcose

Op de dag van de behandeling gelden voor de narcose de volgende regels:

 • Behandeling voor 12.00u: dan mag u niet meer eten na 00.00u de avond tevoren.
 • Behandeling na 12.00u: dan mag u om 06.00u in de ochtend 1 beschuitje eten.
 • Tot 2 uur voor de operatie mag u alleen water of thee (zonder melk) drinken. Dus de overige dranken zoals koffie, melk of frisdranken mogen niet worden genuttigd.
 • U dient minimaal 6 uur voor de behandeling te stoppen met roken.
 • Als u al een partiële gebitsprothese heeft dan dient deze te worden verwijderd voordat de behandeling onder narcose wordt gestart.
 • Kunst of gel-nagels moeten op minimaal 1 vinger verwijderd zijn.
 • Nagellak moet minstens op 1 vinger verwijderd zijn.
 • Alle sieraden en piercings in de mond het liefst thuis al af doen

Het niet opvolgen van deze adviezen kan vergaande nadelige gevolgen hebben voor uw gezondheid tijdens de behandeling onder narcose. Het is dus geheel in uw belang dat u zich strikt aan deze voorschriften houdt. De behandeling onder narcose zal, om u geen onnodige risico’s te laten lopen voor uw gezondheid, niet worden uitgevoerd als blijkt dat de voorschriften niet zijn nageleefd.

De narcose

Hier volgt een korte uiteenzetting van de stappen die gevolgd zullen worden voor de behandeling onder narcose:

De screening
Alvorens u onder narcose behandeld kunt worden dient u een uitgebreide medische vragenlijst in te vullen zodat de anesthesioloog uw gezondheidstoestand goed kan inschatten om zo de eventuele risico’s voor u zo laag mogelijk te houden. Zo nodig kunnen er ook aanvullende onderzoeken aangevraagd worden (denk aan een hartfilmpje of bloed laten prikken) of kan er aanvullende informatie opgevraagd worden bij uw huisarts of behandelende specialist. Pas nadat alle nodige gegevens binnen zijn en beoordeeld door de anesthesioloog kan er goedkeuring gegeven worden voor de behandeling onder narcose. Als de risico’s voor uw gezondheid te hoog blijken, dan kan het zijn dat de anesthesioloog de behandeling onder narcose afkeurt. U dient er rekening mee te houden dat dit ook bij u kan gebeuren.

Monitoring
Vlak voordat u onder narcose gaat wordt u aangesloten aan de monitor. U krijgt stickers op de borst voor de hartritme controle, een bloeddrukbandje om die om de paar minuten de bloeddruk zal meten en een dopje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te meten. Pas nadat deze dingen aangesloten zijn kan de anesthesie starten.

Inbrengen infuus
Omdat wij totaal intraveneuze anesthesie (TIVA)  toepassen dient er eerst een infuus ingebracht te worden. Dit betekent dat u een prikje zult krijgen in uw hand of onderarm en dat de anesthesiemiddelen rechtstreeks in uw bloedbaan zullen worden toegediend. Als u erg tegen het prikje opziet of angstig bent voor het prikje, dan kunt u als u dat van tevoren aangeeft een receptje meekrijgen om een speciale pleister op te halen bij de apotheek die de huid kan verdoven voordat het prikje wordt uitgevoerd. Als u dan de speciale pleister van tevoren ophaalt en de dag dat u behandelt wordt meeneemt naar de kliniek, dan zal de anesthesioloog de pleister bij binnenkomst op het juiste plekje op uw huid plakken.

Narcosemiddelen
De middelen die wij gebruiken voor de narcose zijn de uiterst moderne, zeer kortwerkende middelen propofol en remifentanil.  Deze middelen werken zo kort dat na het staken van de toediening u zeer snel weer wakker bent en zeer weinig kans hebt op het ervaren van vervelende bijwerkingen zoals misselijkheid en braken.

De narcose
Nadat alle monitoring is aangesloten zal via het infuus langzaam de narcosemiddelen worden toegediend. Dit kan een wat prikkend of brandend gevoel in de hand of in de arm geven. Dit kan geen kwaad en trekt vanzelf weer weg. Vlak voordat u wegdoezelt krijgt u nog een kapje voor met zuurstof. Daarna gaat u lekker slapen. Zodra de behandeling klaar is maken wij u weer wakker. Aangezien wij geheel niet met spierverslappers werken is het volledig uitgesloten dat u tijdens de behandeling wakker wordt maar niet kunt bewegen (zoals in sommige films). Hier hoeft u zich dan ook geheel geen zorgen over te maken.

Bijkomen na de narcose
Nadat de behandeling klaar is wordt u wakker op de tandartsenstoel. Nadat u wakker bent wordt u met behulp van een rolstoel overgebracht naar een kamer waar u in een relaxstoel nog rustig even bij kunt komen. Uw begeleider of begeleidster mag bij u zijn totdat u voldoende bij bent gekomen om naar huis te gaan. De anesthesioloog zal regelmatig langs lopen om te bepalen of u daar klaar voor bent.

De anesthesie is vandaag de dag het veiligste specialisme binnen de geneeskunde met de laagste risico’s. Het is zelfs zo veilig, dat het rijden met de auto naar de kliniek gevaarlijker is dan narcose krijgen in de kliniek. Toch zijn er een aantal risico’s die hierna kort zullen worden opgesomd:

 • Tijdens de narcose wordt er m.b.v. instrumenten een buisje via de keel in de luchtpijp ingebracht. Tijdens het inbrengen zou er een beschadiging op kunnen treden aan een of meerdere tanden.
 • Als u onder narcose bent verdwijnen sommige beschermende reflexen, waardoor zure maaginhoud omhoog zou kunnen komen en in de longen lopen. Hierdoor kan er een ernstige longontsteking ontstaan. Vandaar ook dat het zeer belangrijk is dat u zich absoluut aan de nuchter tijden houdt zoals hierboven is beschreven. U verkleint hiermee de kans op complicaties aanzienlijk.
 • Er kunnen bloeddrukschommelingen ontstaan door de anesthesiemiddelen. Wij kunnen dit met medicijnen zeer goed opvangen.
 • Er kan een allergische reactie ontstaan na het inspuiten van de anesthesiemiddelen. Wij kunnen dit met medicijnen zeer goed opvangen.
 • Er kunnen hartritmestoornissen ontstaan door de anesthesiemiddelen. Wij kunnen dit met medicijnen en apparatuur zeer goed opvangen.
 • Er kan, als u daar gevoelig voor bent, een astma-aanval ontstaan door het inbrengen van het buisje in de luchtpijp. Wij kunnen dit met medicijnen zeer goed opvangen. Wel is het belangrijk dat u eventuele medicijnen die u gebruikt voor de longen (zoals pufjes) de dagen en ochtend voor de behandeling altijd goed inneemt en de medicijnen ook altijd meeneemt op de dag van de behandeling.
 • U kunt na de narcose enige misselijkheid ervaren of zelfs braken. Wij kunnen dit met medicijnen over het algemeen zeer goed opvangen.

Zodra u voldoende bij bent gekomen en de anesthesioloog goedkeuring heeft gegeven mag u naar huis. Het is voor uw eigen veiligheid van groot belang dat u de volgende regels in acht neemt voordat u naar huis mag:

 • U mag geen autorijden
 • U mag niet alleen naar huis
 • U mag de eerste 24u na de behandeling niet alleen zijn

Behandeling onder narcose mogelijk

Kom eens langs voor een intakegesprek

De nota kan in veel gevallen rechtstreeks bij de zorgverzekering worden gedeclareerd. Bijna alle behandelingen vallen in de basisverzekering (exclusief uw eigen risico, informeer bij uw zorgverzekeraar voor de daadwerkelijke vergoedingen). Het overige deel kunt u bij sommige praktijken in termijnen betalen! Bekijk ook de voorwaarden.

Tijdens een uitgebreid intakegesprek laten we u kennismaken met onze specialisten, onze werkwijze en de mogelijkheden die we u bieden. Zo weet u voor de behandeling precies waar u aan toe bent, op het gebied van de behandeling en de kosten. Tijdens een intake heeft u eerst een afspraak met onze tandarts voor controle van de mondgezondheid. Zo kunnen we u het best mogelijke advies geven.

Vink Tandtechniek