Is een slecht gebit nog te redden?

Een slecht gebit kan voor grote ergernissen zorgen. Niet alleen neemt uw zelfvertrouwen af
met een slecht gebit, ook uw kauwvermogen zal niet meer zoals vroeger zijn. Reden genoeg
om iets aan uw gebit te laten veranderen! Om u een beeld te kunnen geven van de
mogelijkheden in het geval van een slecht gebit, is het eerst belangrijk om te begrijpen wat
men onder een slecht gebit verstaat. Het herstel van een slecht gebit met verschillende
cariës vergt immers een andere aanpak, dan een gebit waarin een of meerdere tanden en
kiezen ontbreken.

Wanneer u een of meerdere gaatjes heeft, of wanneer het tandvlees in uw mond ontstoken
is, kunt u in veel gevallen terecht bij uw tandarts. De tandarts zal de bacteriën uit de gaatjes
boren, zodat verdere complicaties aan uw gebit worden voorkomen. In veel gevallen is het
probleem hiermee verholpen! Ook bij een ontstoken tandvlees kan de tandarts u van hulp
voorzien. Bij ontstoken tandvlees is het vaak belangrijk om een aantal dagen extra goed te
poetsen.

Gebit met ontbrekende tanden en kiezen

Naast een slecht gebit met gaatjes of ontstoken tandvlees, kan de situatie ook
zorgwekkender zijn. Denk bijvoorbeeld aan een gebit waarbij tanden of kiezen ontbreken,
waarbij tanden en kiezen nauwelijks meer te redden zijn door een ernstige ontsteking in de
zenuw van de tand of kies, enzovoorts. In dit laatste geval heeft het boren in rotte tanden of
kiezen vaak geen zin meer. Een andere behandeling is in dit geval noodzakelijk! Datzelfde
geldt voor tanden en kiezen die ernstig verkleurd zijn door uw leeftijd, eet- en
drinkgewoontes, enzovoorts.