824 Ratings 9,3

Home / Nieuws / Kosten kunstgebit 2024

Kosten kunstgebit 2024

Philip | Kunstgebit

Veel mensen kiezen er op een zeker moment voor om over te stappen op een kunstgebit. Bijvoorbeeld als er (veel) tanden en kiezen ontbreken of op lange termijn niet meer houdbaar zijn. Als de tanden en kiezen erg slecht zijn of zelfs ontbreken is dat niet alleen slecht voor de uitstraling van het gebit. De staat van het gebit heeft natuurlijk ook grote invloed op het kauwvermogen, de spraak en de lach.

Deze factoren zijn zeer bepalend voor uw uitstraling, zelfvertrouwen en algehele kwaliteit van leven. Voordat er een kunstgebit kan worden geplaatst moeten de bestaande tanden en kiezen worden getrokken.

Dit gebeurt vaak in verschillende stappen, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Er bestaat namelijk  ook een ‘immediaat gebitsprothese’. Het gaat hier om een prothese die meteen na het trekken van de tanden en kiezen kan worden geplaatst.

Denkt u eraan om een kunstgebit te nemen, maar wilt u graag eerst inzicht en duidelijkheid hebben in de kosten waarmee u rekening moet houden? In dit artikel beschrijven we alles wat u moet weten met betrekking tot de kosten voor een kunstgebit in 2024.

Hoeveel bedragen de kosten voor een kunstgebit in 2024?

De gemiddelde kosten kunstgebit 2024 liggen tussen de 900 en 1.300 euro. De kostprijs van een kunstgebit wordt bepaald op basis van verschillende factoren. Denk hierbij aan de keuze van het materiaal, maar ook aan de persoonlijke wensen en de huidige staat van het gebit. Dit neemt niet weg dat het mogelijk is om per onderdeel een gemiddelde kostprijs aan te geven. Wanneer we dit doen ziet deze onderverdeling in kosten er als volgt uit:

  • Gemiddelde kosten kunstgebit 2024 voor bovenkaak: 600 euro
  • Gemiddelde kosten kunstgebit 2024 voor onderkaak: 650 euro
  • Gemiddelde kosten kunstgebit 2024 voor volledige gebitsprothese (boven- & onderkaak): 1.150 euro

(Deze kosten zijn een gemiddelde, de daadwerkelijke kosten kunnen afwijken. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend)

gebitsprothese kosten
gebitsprothese kosten en vergoeding

Eigen risico kunstgebit en dekking verzekering in 2024

Vanuit de basis zorgverzekering wordt  standaard 75 procent van de kosten van een kunstgebit gedekt. Deze vergoeding wordt (afhankelijk van de zorgverzekeraar waarbij u bent aangesloten) één keer in de vijf of acht jaar gegeven. Het staat zorgverzekeraars in principe vrij om zelf de termijn te bepalen waarop ze dit aanbieden. Deze vergoeding zorgt ervoor dat het overstappen op een (nieuw) kunstgebit financieel aantrekkelijker en laagdrempeliger wordt.

Eventuele reparaties en het opnieuw passend maken van het kunstgebit (rebasing) worden voor 100% door de zorgverzekering vanuit het basispakket vergoed. Wel moet u rekening houden met de volgende voorwaarden die van toepassing zijn

  • Het feit dat er slechts 75% van de kosten kunstgebit 2024 worden vergoed betekent dat u nog één vierde van de totale prijs zelf moet bijleggen. Het betreft hier de zogenaamde ‘eigen bijdrage’. In principe zou dit neerkomen op een bedrag van gemiddeld 125 euro bij de realisatie van een boven- of onderprothese.
  • Voor de realisatie van een kunstgebit geldt het eigen risico dat van toepassing is. Voor het jaar 2024 is dit eigen risicobedrag (net als in 2018 het geval was) vastgesteld op een bedrag van 385 euro.
  • Voor het uitvoeren van reparaties of rebasing wordt een volledige vergoeding van 100% gegeven. U moet er echter rekening mee houden dat dit slechts tot een bepaald maximumbedrag geldt. Hoeveel het maximumbedrag is, is afhankelijk van de zorgverzekeraar in kwestie.
  • Voor het trekken van de kiezen om de prothese te plaatsen wordt er geen vergoeding gegeven vanuit de basisverzekering. Wel is het mogelijk om hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten.

Ga voorafgaand aan het kiezen van een behandeling altijd na welke voorwaarden uw eigen zorgverzekeraar stelt en welke (delen van de) behandelingen worden vergoed voor welk percentage. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Zoek een praktijk bij u in de buurt

Eigen bijdrage berekenen voor uw kunstgebit in 2024

Voordat u overgaat tot de keuze voor een (nieuw) kunstgebit wilt u graag duidelijkheid hebben over de eigen kosten (eigen bijdrage) die hiermee gemoeid zijn. Omdat dit in theorie vaak vrij complex is om uit te leggen hebben we ervoor gekozen om een eenvoudig rekenvoorbeeld op te stellen. We gaan in dit voorbeeld even uit van een volledig kunstgebit, waarvoor de kosten zijn vastgesteld op 1.000 euro. Zoals reeds beschreven heeft u recht op een standaardvergoeding vanuit de basisverzekering van 75%. In dit voorbeeld komt dat neer op een bedrag van 750 euro. Het resterende bedrag valt onder de wettelijke, eigen bijdrage. Dit betekent dat u zelf in deze situatie een bedrag van 250 euro moet betalen. Dit is echter niet alles. Per jaar wordt er namelijk ook een eigen risico bepaald. Deze bedraagt voor het jaar 2024 385 euro. Wanneer het eigen risico nog niet eerder is betaald moeten ook deze kosten bij de eigen bijdrage worden opgesteld. In dit geval komt dat in totaal neer op 535 euro.

In Nederland heeft u echter niet alleen de mogelijkheid om te kiezen voor de verplichte basisverzekering, daarnaast kunt u ook een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Naast de wettelijk verplichte basisverzekering zijn veel mensen echter ook nog aanvullend verzekerd. Als u een aanvullende verzekering heeft, waar ook tandartskosten in gedekt worden. Omdat er veel verschillende aanvullende verzekeringen zijn kunnen we hier helaas geen eenduidige percentages of prijzen benoemen, maar in de meeste gevallen wordt een zeer groot deel van behandeling vergoed vanuit de combinatie van de basis- en aanvullende verzekering. Het is altijd aan te raden om contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Heeft u vragen of twijfelt u over de juiste keuze?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies op maat en meer informatie over prijzen en vergoedingen voor een kunstgebit of klikgebit. Wij zijn u bijzonder graag van dienst.

Deel dit bericht

Philip Vink

Philip Vink
Algemeen directeur van Vink tandtechniek en Tandprothetiek. Allround tandtechnieker, gebitsprothese specialist. En klinisch prothese technieker. Gespecialiseerd in het maken en aanmeten van alle uitneembare voorzieningen zoals kunstgebitten, frames en alle constructies op implantaten zoals kunstgebitten op implantaten.

Opleidingen
2006-2010 Tandtechnicus, – Dutch HealthTec Academy, • 2011-2012 Tandtechnicus specialisatie prothese, – Dutch HealthTec Academy, • 2012-2014 klinisch prothese technicus, – UMC te Nijmegen, •2014 – heden jaarlijks meerdere cursussen op alle fronten van het vakgebied.