Partiële of frameprothese?

Heb ik een partiële of een frameprothese nodig? Twijfelt u tussen een partiële prothese (ook wel plaatprothese) en een frameprothese? Het gaat in de beide gevallen om de vervanging van een of meerdere tanden of kiezen. Kunt u de tanden niet door een brug, kroon of implantaat laten vervangen, of gaat het om een relatief […]